در باره ما

شهر الکترونیک بابل با استفاده از شهر الکترونیک می تواننید بصورت مجازی در شهر گردش نمایید. شما می توانید بهترین مکانها را با توجه به نظرات کاربران و آرای آنها پیدا کنید.شما می توانید مکان خودتان را بصورت رایگان در سایت ثبت نمایید و با استفاده از پنل شخصی خود از میزان بازدید مکان خود و همچنین نظرات کاربران مطلع شوید

برای ساده تر شدن ارسال مکانها یک اپلیکیشن موبایل نیز تهیه شده است که از لینک زیر قابل دانلود می‌باشد

placebook app

در باره شهر الکترونیک بابل
20

تعداد کاربران

108

تعداد مکانها

4016

تداد بازدید روزانه

50

تعداد نظرات

... 1

امکان آنالیز

شما میتوانید با استفاده از نمودارهای بازدید ، مکانهای تحت مالکیت خود را آنالیز نمایید

... 2

امکان یافتن بهترین مکانها

شما می توانید بهترین مکانها را با توجه به نظرات کاربران و آرای آنها پیدا کنید

... 3

امکان افزودن مکان توسط کاربران

شما می توانید مکان خودتان را بصورت رایگان در سایت ثبت نمایید

انتخاب رنگ