...
در باره ما

شهر الکترونیک بابل با استفاده از شهر الکترونیک می تواننید بصورت مجازی در شهر گردش نمایید. شما می توانید بهترین مکانها را با توجه به نظرات کاربران و آرای آنها پیدا کنید.شما می توانید مکان خودتان را بصورت رایگان در سایت ثبت نمایید و با استفاده از پنل شخصی خود از میزان بازدید مکان خود و همچنین نظرات کاربران مطلع شوید

برای ساده تر شدن ارسال مکانها یک اپلیکیشن موبایل نیز تهیه شده است که از لینک زیر قابل دانلود می‌باشد

placebook app

در باره شهر الکترونیک بابل
16

تعداد کاربران

44

تعداد مکانها

155

تداد بازدید روزانه

15

تعداد نظرات

... 1

امکان جستجو در شهر

با استفاده از شهر الکترونیک می تواننید بصورت مجازی در شهر گردش نمایید

... 2

امکان یافتن بهترین مکانها

شما می توانید بهترین مکانها را با توجه به نظرات کاربران و آرای آنها پیدا کنید

... 3

امکان افزودن نکان توسط کاربران

شما می توانید مکان خودتان را بصورت رایگان در سایت ثبت نمایید

نظرات کاربران

...
مجید محمدی نژاد

بسیار عالی

انتخاب رنگ